Türk Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtları başlamıştır.

 

Kayıt işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği tarafından yapılmaktadır.

 

Kayıt formunu indirmek için tıklayınız

 

ÖNEMLİ TARİHLER

BAŞVURU TARİHİ

06 Temmuz – 28 Ağustos 2015

MÜLAKAT

02 Eylül 2015 Çarşamba saat 15:00

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

04 Eylül 2015 Cuma

KAYIT TARİHİ

07 – 11 Eylül 2015 tarihleri arası Eylül

NOT: Adaylar kayıt için şahsen başvuracaklardır. Postayla kayıt başvurusu kabul edilmez

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1.      Lisans mezunu olmak,

2.      ALES (Sözel) sınavından en az 55 puan almış olmak,

 

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans programına üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar dışında ilan edilen kontenjanın %30’unu geçmeyecek sayıda alan dışından öğrenci kabul edilir.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 75 olması şartıyla yatay geçiş için başvurabilirler.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Başvuru formu

2.      Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.      Lisans ve varsa yüksek lisans not döküm belgelerinin (transcript) aslı

4.      ALES sınav sonuç belgesinin fotokopisi

5.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi

6.      Varsa İngilizce yeterliğini gösterir belge

7.      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8.      Niyet mektubu (programa niçin katılmak istenildiğini, akademik ilgi alanlarını ve programdan beklentilerini bir sayfayı geçmeyecek şekilde açıklayan mektup)

9.      Bir adet vesikalık fotoğraf

 

 

BAŞVURU ADRESİ

 

Başvurular elden veya posta yoluyla aşağıdaki adrese yapılmalıdır.

Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayabilir.

Canik Başarı Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 55080 Canik /SAMSUN

Tel: 0 362 280 10 19      Faks: 0 362 280 11 77     E-posta: info@basari.edu.tr

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

ALES

% 50

NOT ORTALAMASI

% 25

YABANCI DİL

% 10

MÜLAKAT

% 15

 

 

PROGRAMIN ÜCRETİ

Programın toplam ücreti 8000 (KDV dahil) TL’dir. Özel öğrenci olarak alınacak her bir kredi saat ücreti 350 (KDV dahil) TL’dir.  Programa kayıt olduktan sonra, herhangi sebep ve zamanda vaz geçilmesi durumunda, öğrenciye, ödediği toplam ücretin yalnızca %25’i iade yapılır. Programı süresinde tamamlayamayan öğrenciler alttan aldıkları her bir ders için 800 (KDV dahil) TL ek ücret öderler. Yüksek Lisans Tezi uzatmalarında, her yarıyıl için 1000 (KDV dahil) TL ek ücret ödenir. Programlarda ders muafiyeti yaptırılan dersler için ücret iadesi yapılmaz. Özel öğrencilerde asil öğrenci olarak kayıt yaptırdığında programın toplam ücretini öder, önce ödedikleri ücret iade edilmez. Bilimsel Hazırlık Programı’nda her bir dersin kredi ücreti 100 (KDV dahil) TL’dir.

 

 

BURSLAR, İNDİRİMLER ve ÜCRET MUAFİYETLERİ

 

Öğretim Burslu Öğrenciler

1.    ALES, YDS, Lisans not ortalaması ve mülakat sınavına bağlı olarak sınavı kazanan adayların %50’sine belirlenen oranlar çerçevesinde burs verilir.

Adayların aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden belirtilen veya üzerinde bir puan almış olmaları gerekir.

 

  LİSANSÜSTÜ PROGRAM İNDİRİMLERİ

İndirim Türü

İndirim %

ALES 75 puan ve üzeri

40

YDS 55 puan ve üzeri (veya eşdeğeri)

30

Lisans not ortalaması 2.75 ve üzeri

30

 

 

2.      Yatay geçiş öğrencileri de özel burs için başvurabilirler.

3.      Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde %100 burslu öğrencinin bursu %50’ye indirilir. Bu öğrenciler kalan sürenin öğrenim ücretinin %50 sini öder

a)  İki dönem sonucunda genel başarı not ortalamasının 2.70’in altında olması

b)    Herhangi bir dersten NA (devamsız) notu ile başarısız olma

c)   Herhangi bir disiplin cezası alma

4.      Yüksek lisans eğitimini dört dönem içerisinde tamamlayamayan öğrencinin özel burslu statüsünün devam edip etmeyeceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

5.      Yukardaki bursluluk kriterlerinin tümünü sağlayan öğrenci tam burs (%100) almayı hak eder.

6.      Canik Başarı Üniversitesi personeline %50 indirim uygulanır, bu indirimden faydalanan personel başka bir indirimden faydalanamaz.

7.      Canik Başarı Üniversitesi kadrosundaki araştırma görevlilerinden eğitim ücreti alınmaz.

 

Öğrenci Asistanları

1.      % 50 öğretim burslu öğrenciler arasından, Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı tarafından, başarı durumuna göre “öğrenci asistanları” seçilebilir.

2.      Asistanlar, bölümde, derslerde ve sınavlarda çeşitli görevler alırlar.

3.      Öğrenci asistanlara brüt 1250 TL’lik aylık burs ödenir.

4.      Öğrenci asistanlarına çalıştığı süre kadar sigorta yapılır.

5.      Asistanlık sözleşmeleri dönemlik olarak yapılacak ve performansa göre uzatılacaktır

 

KONTENJANLAR

1.        2015-2016 Güz yarıyılı için kontenjan 10 kişidir (7 alan içi, 3 alan dışı).

2.        Yatay geçiş kontenjanı 5 kişidir.

 

OKUTULACAK DERSLER:

TÜRK EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU / SEÇMELİ DERS TABLOSU

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

 

I.       DÖNEM

 

 

 

T

P

K

AKTS

TDE 531

Metinlerarasılık

3

0

3

7.5

TDE 511

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

3

0

3

7.5

TDE 521

Edebi Değer

3

0

3

7.5

TDE 501

Tanzimat Edebiyatında Şiir

3

0

3

7.5

II.    DÖNEM

 

 

 

T

P

K

AKTS

TDE 541

Servet-i Fünun Şiiri

3

0

3

7.5

TDE 551

A.Hamdi Tanpınar ve Modernizm

3

0

3

7.5

TDE 561

Edebi Değer II

3

0

3

7.5

TDE 571

Tanzimat Romanında Kadın

3

0

3

7.5

TDE 581

Seminer Dersi

 

 

 

 

III.  DÖNEM

 

 

 

T

P

K

AKTS

TDE 590

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

 30

IV. DÖNEM

 

 

 

T

P

K

AKTS

TDE 590

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

 30

 

Bilimsel Hazırlık Programı (BHP)

            Lisansüstü programlara başvuran adayların transkriptleri incelendikten sonra MBG alanında asgari dersleri (ya da eşdeğerlerini) almamış olanlar, eksiklerinin giderilmesi amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı (BHP)’na alınacaklardır. Bu programda başarılı oldukları takdirde lisansüstü programlara geçiş yapmaya hak kazanacaklardır.

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders

Kredi

AKTS

 

TDE 107

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

2

2

4

 

TDE 111

Edebiyat Felsefesi ve Estetik

2

2

4

 

TDE 108

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

3

2

4

 

TDE 112

Edebiyat Sosyolojisi

2

2

2

 

TDE 207

Yeni Türk Edebiyatı: Şiir I

2

2

3

 

TDE 208

Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I

2

2

3

 

TDE 303

Yeni Türk Edebiyatı: Şiir II

2

2

4

 

TDE 304       

 

Yeni Türk Edebiyatı Hikaye ve Roman II

2

2

4

 

 

 

TOPLAM

17

16

28

61